welkom op de website van de Zondagsschool, de Jeugdverenigingen en de Bijbelstudievereniging van de "Elimkerk" Hersteld Hervomde Gemeente Waddinxveen e.o.:

Op deze website vind je allerlei informatie over jouw jeugdvereniging! Informatie over de avonden die we hopen te houden, foto's die gemaakt zijn en nog veel meer!

Grondslag
De verenigingen hebben als grondslag Gods Woord opgevat naar de belijdenisgeschriften vervat in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Doel
De verenigingen hebben tot doel:
  • Vermeerdering van kennis van de bijbelse, kerk- en vaderlandse geschiedenis.
  • Bijbrengen van bijbelse beginselen om van daaruit de kinderen c.q. jongeren te leren hun plaats in de samenleving in te nemen.
  • Versterken van de onderlinge band tussen de jeugd van de gemeente.
Het uiteindelijke doel van het jeugdwerk is om er dienstbaar aan te zijn dat de jeugd de Heere zal vrezen om tot eer van Zijn Naam te leven.